Informatie

Over Beweegmakelaar Ridderkerk

Beweegmakelaar Ridderkerk helpt inwoners bij het zoeken naar een geschikte vorm van bewegen. Hij is een adviseur die in opdracht van Gemeente Ridderkerk zijn werkzaamheden verricht. Beweegmakelaar Ridderkerk heeft een eigen database met het complete aanbod van alle partijen die zich bezig houden met het aanbieden van sport en beweging in Ridderkerk. De hulp van Beweegmakelaar Ridderkerk is geheel gratis.

Beweegmakelaar Ridderkerk heeft geen commerciële belangen bij doorverwijzingen en heeft geen eigen beweegprogramma’s.”

Wie kan Beweegmakelaar Ridderkerk helpen?

Beweegmakelaar Ridderkerk kan worden ingeschakeld door u zelf, maar ook voor u door de zorgverleners, bijvoorbeeld uw huisarts. Tijdens een gesprek wordt gekeken welk beweegaanbod het best past bij uw wensen. Contact opnemen met de aanbieder van de sport- of bewegingsactiviteit wordt voor u gedaan! Beweegmakelaar Ridderkerk is er voor alle inwoners van Ridderkerk die willen bewegen en wel wat hulp kunnen gebruiken in de opstart. Voor alle doelgroepen vindt Beweegmakelaar Ridderkerk passend aanbod.

Beweegmakelaar Ridderkerk is er voor iedereen die wil bewegen en wel wat hulp kan gebruiken.”

Wat heeft u aan Beweegmakelaar Ridderkerk?

Wanneer u zoekt naar passende beweging is het lastig om de goede keus te maken uit alle mogelijkheden die er zijn. Waar moet u beginnen? Wat is er allemaal in Ridderkerk? Gaat u naar een sportvereniging, de fysiotherapeut of de wandelclub om de hoek? Wat is er voor uw leeftijd en dicht bij u in de buurt? Beweegmakelaar Ridderkerk heeft alle antwoorden voor u. Ook als u niet veel te besteden heeft of de stap alleen niet durft te zetten, zoekt Beweegmakelaar Ridderkerk naar een passende oplossing. Beweegmakelaar Ridderkerk heeft het beweegaanbod in een overzicht. Hij zoekt, samen met u, naar het aanbod dat het best bij u past. U staat er niet langer alleen voor!

De voordelen op een rij:

  • Uw wensen en mogelijkheden staan centraal. Beweegmakelaar Ridderkerk heeft geen commerciële belangen bij doorverwijzingen en heeft geen eigen beweegprogramma’s
  • De bemiddeling is kosteloos. Dit omdat Gemeente Ridderkerk het project ondersteunt
  • De bemiddeling richt zich op diverse beleidsterreinen. O.a. sport en bewegen, zorg, re-integratie, participatie en minima
  • U wordt bemiddeld op individuele, laagdrempelige en persoonlijke basis. U wordt gebeld of thuis bezocht, de (on)mogelijkheden worden in kaart gebracht en op basis daarvan wordt er een koppeling gemaakt.